Software as a Service | SAAS

Software as a Service | SAAS

บริการ Applications ทางธุรกิจให้เช่าบนระบบ Cloud ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทุกขนาดธุรกิจ ปัจจุบันเรามี App กว่า 200 App และภายในปี 2019 จะมากกว่า 500 App ภายใต้ชื่อ BizOS

Read more

Big Data Technology Service

Big Data Technology Service

บริการ Big Data ให้เช่าผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล Big Data ของเรา ในการโปรโมทธุรกิจ สินค้า หรือ บริการ ไปยังทุกช่องทางได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Read more

AI-BOT Technology Service

AI-BOT Technology Service

บริการ AI-BOT ให้เช่า เป็นผู้ช่วยที่จะช่วยคุณทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น งานขาย งานตลาด งานหลังบ้าน เช่น งานบัญชี งานตรวจสอบ งานบุคคล งานออกรายงาน

Read more

APPBankAsia เราเป็นผู้พัฒนา และ บริการให้เช่า Application ทางด้านธุรกิจบนระบบ Cloud ในรูปแบบ Software as a Service (SAAS) สำหรับทุกธุรกิจ , ให้บริการ Software Marketing Technology / MarTech , บริการ Big Data Technology และ บริการ AI-BOT Technology โดยให้บริการในประเทศไทย และ กลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้ Concept “Everything in Cloud”

โดยเราให้บริการ Software ของเราภายใต้ชื่อ “BizOS” หรือ “Business Operating System”
ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการ Software ทางด้านธุรกิจบนระบบ Cloud ที่ใหญ่ที่สุด ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจที่สุดในไทย และ กลุ่มประเทศ CLMV ในอนาคต