แนะนำระบบ Custodian Cloud / ระบบคลังเก็บหลักประกัน หรือ ทรัพย์สิน จาก APPBankAsia
*
ระบบ Custodian คืออะไร?
*
คือระบบที่ทำหน้าที่เก็บเอกสารเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด เช่น โฉนดที่ดิน, เล่มทะเบียนรถ, สมุดบัญชี, ทองคำ, เครื่องเพชร และ ทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นหลักประกันได้
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ การเงินให้กู้, ธุรกิจรับจำนำ, ธุรกิจรับฝากทรัพย์สิน และ รับดูแลทรัพย์สิน, ธุรกิจรับจำนอง และ อื่นๆที่เกียวข้อง
เช่น
– ตัวอย่าง เมื่อลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อจำนำรถ เมื่อสัญญาอนุมัติแล้ว ฝ่ายปฎิบัติการก็จะนำเล่มทะเบียนรถตัวจริง ไปเก็บยัง Warehouse ที่เก็บเอการ โดยสามารถระบุได้ว่า ไปเก็บที่ Warehouse ไหน, ชั้นอะไร, กล่องลขที่อะไร, Bin-Location อะไร โดยระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติ , พร้อมกับติด Barcode / QRCode / RFID เข้าไปในทรัพย์สิน หรือ หลักประกันนั้นได้ หากมีการปิดสัญญา ชำระเงินครบ ระบบก็จะเบิกเล่นทะเบียนคืนให้กับเจ้าของรถ
– อีกตัวอย่าง เมื่อลูกค้านำทรัพย์สินมาฝากที่บริษัทรับฝากทรัพย์สิน เนื่องจากเก็บไว้ที่บ้านจะไม่ปลอดภัย เนื่องจากต้องเดินทางไปต่างๆประเทศหลายวัน ลูกค้าเหล่านี้ก็จะมาใช้บริการ บริษัทรับฝาก ระบบก็จะนำไปเก็บที่ Warehouse ไหนชั้นที่อะไร , โดยระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าจะนำไปเก็บ Location โดยอัตโนมัติ , โดยสามารถคิดค่าธรรมเนียมการฝาก เป็นรายวัน หรือ รายเดือนได้
– หรือ ใช้เพื่อการเก็บ Cheque รับล่วงหน้ามาเก็บไว้ / Post Date Cheque มือถึงวันครบกำหนด 1 วัน ระบบก็จะแจ้งเตอนให้เบิก Cheque ที่กำลังจะครบกำหนดไปนำฝากต่อไป
– โดยสามารถ Apply ระบบ Custodian ให้บริหารจัดการ ในหลายๆงานได้
– ระบบสามารถจัดการทั้งเอกสาร เข้า-เอกสาร ออก
– ก่อนที่จะนำเอกสารตั้วจริงไปเก็บยัง Warehouse ต่างๆระบบจะทำการ Scan เอกสารเข้าสู่ระบบ Document Imaging Center ก่อนเพื่อเก็บเป็นเอกสาร Electronic หากจะเอาแค่สำเนา จะได้ไม่ต้อง เบิกเอกสารตัวจริงออกมา
– ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ Smart Warehouse ได้ ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน API แขนกล เพื่อให้ไปหยิบเอกสารให้อัตโนมัติ
– สามารถ Check เอกสารตัวจริงผ่านระบบ RFID ได้
– ก่อนจะทรัพย์สิน / หลักประกันไปเก็บยัง Warehouse ระบบจะทำการคำนวณ Capacity ก่อนว่าจะนำไปเก็บที่ Warehouse ไหน, ชั้นอะไร, Rack อะไร, ช่องอะไร ที่สามารถรับน้ำหนักได้
– เพื่อการ Control เอกสารต่างๆเช่น เล่มทะเบียน,ข้อมูลชุดสัญญาตัวจริง ว่าสถานที่เก็บเก็บอยู่ที่ไหน, Warehouse อะไร
– สามารถสร้าง Warehouse และ Location ในการเก็บเอกสารได้
– มีขั้นตอนการเบิกเอกสาร,การยืมเอกสาร,การคืนเอกสาร หรือการกำหนดวันส่งเอกสารได้

– สามารถคิดค่าประกันเล่มทะเบียนในกรณีที่ลูกค้าขอยืมออกไปก่อนได้
– สามารถให้ระบบคิดค่าปรับในกรณีส่งคืนเล่มทะเบียนล่าช้าได้
– รองรับระบบ Barcode / QRCode / RFID ได้
– และ คุณสมบัติต่างๆอีกมากมาย

*
เกี่ยวกับเรา
www.appbankasia.com