Supplier Relationship Management Cloud

฿1,000.00

Supplier Relationship Management Cloud : ระบบจัดการ Supplier / Vendor (รหัส SRMC)

Description

Supplier Relationship Management Cloud : ระบบจัดการ Supplier / Vendor (รหัส SRMC)

• สามารถเก็บบันทึกประวัติ Vendor/Supplier ได้ทั้งโดยทางระบบเองหรือเชื่อมโยงกับระบบ Internet
• สามารถจัดแบ่งกลุ่ม Vendor/Supplier ตามประเภทธุรกิจ หรือ ตามผลิตภัณฑ์หรือเรียงตามราคาได้
• สามารถเชื่อมโยงข้อมูล Vendor/Supplier แบบ Real Time
• รายงานรายละเอียด Vendor/Supplier เรียงตามรหัส เรียงตามประเภทธุรกิจ เรียงตามผลิตภัณฑ์ เรียงตามราคา
• รายงาน Vendor/Supplier รายใหม่ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
• รายงาน Vendor/Supplier รายใหญ่ Top Ten
• รายงาน Vendor/Supplier ที่เป็น Black List ทั้งในระบบหรือนอกระบบ
• สามารถประเมินผล Vendor/Supplier ประจำปีได้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสินค้าหรือเลือกใช้บริการ Vendor แต่ละราย

กรุณาติดต่อ Sale เพื่อขอทราบรายละเอียดโดยส่ง Email ความต้องการมาที่ appbankasia@gmail.com แล้วทาง Sale จะส่งรายละเอียดไปให้ท่านทาง Email

รายละเอียดเพิ่มเติม www.appbankasia.com